informacje o spedycji samochodowej i innej, realizowanej na terenie kraju oraz w strefie międzynarodowej


Spedycja

Transport i spedycja morska, lądowa i lotnicza, zarówno Polska jak i międzynarodowa

Spedycja

spedycja i transport

 
 

Spedycja „to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przemieszczania ładunków na zlecenie osoby prawnej bądź fizycznej i na wykonywaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfikacji zlecenia.”
Spedycja (tak samo jak każda działalność gospodarcza) podlega klasyfikacjom. Na otwartym rynku transportowym, najważniejszym podziałem spedycji jest klasyfikacja według możliwości jej nabycia. Także rozróżnia się spedycje, która jest usługą materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym. Spedycja jako usługa materialna, czyli przeznaczona na sprzedaż, ma charakter działalności publicznej, do której dostęp jest nieograniczony i skorzystać z niej może każdy uczestnik rynku. „Spedycja będąca świadczeniem nieodpłatnym będzie elementem szerszego procesu gospodarczego, do którego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni wytwórca.”
Jeżeli chodzi o złożoność procesu spedycyjnego to wyróżnia się następujące rodzaje spedycji:
• spedycja gałęziowa - całość pracy wykonywana jest przez użycie jednego rodzaju środka przewozowego; stąd też spedycja kolejowa, spedycja lotnicza, spedycja morska, spedycja samochodowa, spedycja żeglugi śródlądowej i charakterystyczna dla każdej z gałęzi dokumentacja transportowa;
• spedycja intermodalna – angażuje więcej niż jedną gałąź transportu a spedytor występuje w postaci operatora transportu multimodalnego który bierze odpowiedzialność za kompleksową całkowitą obsługę przemieszczenia ładunku, czyli od miejsca nadania do miejsca wydania, korzystając z jednego uniwersalnego dokumentu transportowego.
Ze względu na miejsce świadczenia usług rozróżnia się spedycje:
• międzynarodową;
• krajową.
Podział ten ma ważne znaczenie w sposobach organizacji jednostek gospodarczych spedycji.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Jeżeli uznajesz powyższy artykuł za wartościowy to z pewnością docenisz także nasze inne prace:
Okulistyka laserowa, badania i gabinety. Zoologia instytut i studia. Cechy dobrych narciarskich gogli.